Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden
T. 038-7920013
E. info@aabouw.nl

Conditiemeting

Inspectie van de technische staat van uw gebouw (NEN 2767)

Wilt u uw gebouw laten onderhouden? Dan dient u vooraf een conditiemeting te doen. Volgens een gestandaardiseerde methode (NEN 2767) worden alle bouw- en installatiedelen beoordeeld op een schaal van 1 tot 6.

         Conditiescore Toelichting
  Uitstekende conditie Incidenteel geringe gebreken
  Goede conditie
 
Incidenteel beginnende veroudering
  Redelijke conditie Plaatselijk zichtbare veroudering. Functievervulling van bouw- en installatiedelen niet in gevaar
  Matige conditie Functievervulling van bouw- en installatiedelen incidenteel in gevaar
  Slechte conditie
 
De veroudering is onomkeerbaar
  Zeer slechte conditie Technisch rijp voor sloop

Als u weet wat de actuele technische staat van uw gebouw is, bepaalt u de gewenste conditie van de bouw- en installatiedelen (1-6). Op basis daarvan wordt een meerjarenonderhoudsplanning gemaakt (MOP).