Ondernemersstraat 21
8271 RS IJsselmuiden
T. 038-7920013
E. info@aabouw.nl

Meerjarenonderhoudsplanning (MOP)

Voorkom onverwachte uitgaven.

Planmatig preventief onderhoud is kostenbesparend. Wanneer vooraf bekend is welk onderhoud de komende jaren verwacht kan worden, sluit u namelijk vervelende verrassingen uit.

Meerjarenonderhoudsplanning brengt onderhoud in kaart
Een meerjarenonderhoudsplanning (MOP) en de daarbij horende financiële begroting tonen alle onderhoudsactiviteiten in en aan uw gebouw. Samen bepalen we in welke mate het onderhoud wordt uitgevoerd.  Dit alles binnen de financiële kaders.

Toetsen van uw huidige MOP
Kom erachter of uw huidige MOP een betrouwbaar beeld van de te verwachten onderhoudsbehoefte weergeeft en laat uw planning door ons toetsen. Hierbij onderzoeken we ook of er besparingen op het onderhoud mogelijk zijn.

Wij adviseren u om uw meerjarenonderhoudsplanning iedere 3 jaar te laten toetsen (en indien nodig te actualiseren).

Actualiseren van uw huidige MOP
Blijkt uit de toetsing dat uw MOP niet langer aan de onderhoudsbehoefte voldoet? Dan kunnen wij uw MOP als volgt actualiseren:

  • prijzen worden opnieuw geïndexeerd
  • alle bouw- en installatiedelen worden opnieuw geïnspecteerd
  • uitgevoerde onderhoudswerkzaamheden worden opnieuw ingepland
  • uitbreidingen worden geïnventariseerd en ingevoerd in de nieuwe MOP

MOP voor nieuwbouwobjecten
Voor nieuwbouwobjecten kunnen wij op basis van een life cycle-analyse de te verwachten onderhoudskosten voorspellen.